Pieszy bezpieczny na przejściu. Działania żarskiej drogówki

985
fot. KPP Żary

ŻARY | Policjanci prowadzili działania „Pieszy bezpieczny na przejściu”. Reagowali na wykroczenia popełniane przez kierujących wobec pieszych oraz wykroczenia popełniane przez pieszych, a także rozdawali odblaskowe opaski zakupione ze środków pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Żarach.

Kierowco pamiętaj:

Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych lub już znajdujący się na tym przejściu, ma pierwszeństwo przed pojazdem. Zatem kierujący muszą pamiętać o tym, że zbliżając się do przejścia są zobowiązani zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na nie.

Piesi powinni pamiętać, że zabronione jest:

  • wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd – na przejściach dla pieszych, w miejscach innych niż przejścia dla pieszych,
  • wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
  • przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni,
  • niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych,
  • przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi,
  • przebieganie przez jezdnię,
  • naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza,
  • naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni, obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi,
  • zgodnie z nowymi przepisami zabrania się pieszym korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

kom. Aneta Berestecka