Urzędy zmieniają system pracy, czyli nie wszędzie da się pójść

1119

ŻARY | Starostwo Powiatowe w Żarach od 24 stycznia zmieniło organizację pracy i apeluje o ograniczenie wizyt w urzędzie. Od 25 stycznia Urząd Gminy Żary przechodzi na pracę zdalną. Urząd Skarbowy i ZUS pracują bez zmian. Powiatowy Urząd Pracy zaleca kontakt telefoniczny i elektroniczny. Póki co, na dotychczasowych zasadach załatwiamy sprawy w żarskim ratuszu.

KOMUNIKAT URZĄDU GMINY ŻARY
Ważny komunikat! Od 25 stycznia Urząd Gminy Żary pracuje zdalnie‼️
Szanowni Mieszkańcy!
W związku z pandemią i wprowadzonymi zaostrzeniami zasad bezpieczeństwa od 25 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r., Urząd Gminy Żary wprowadza częściową pracę zdalną. Oznacza to że będzie otwarty, ale część pracowników będzie pracować zdalnie.
Prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy i załatwianie osobiste tylko niezbędnych spraw. Zachęcam do załatwiania ich w sposób pośredni przy wykorzystaniu platformy e-puap, poczty elektronicznej gminazary@gminazary.pl lub telefonicznie pod nr 68 470-73-00.
Wszelkie należności na rzecz Gminy można wpłacać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na rachunki bankowe, wskazane na dokumentach.
Na parterze budynku, przy wejściu do Urzędu Gminy ustawiona jest urna, do której można wrzucać wypełnione wnioski o dodatek osłonowy. Druki są do pobrania na stronie internetowej urzędu, w biurze podawczym, ale i ułożone na urnie.
Informacje ws. dodatku osłonowego można uzyskać pod nr tel. 68 478 62 94 i 68 470 73 06
Podstawowe numery kontaktowe do Urzędu Gminy Żary:
Sekretariat: 68 470 73 00
Biuro podawcze: 68 478 62 96
Gospodarka odpadami komunalnymi: 68 470 73 04
Ochrona środowiska 68 470 73 15
Podatki i Opłaty 68 470 73 07, 68, 470 73 31, 68 470 73, 68 470 73 11(13)
Dowody osobiste 68 470 73 24
Wynajmy świetlic 68 470 73 29
Cmentarze/ Ochrona zwierząt 68 478 62 93
Drogi/ Oświetlenie/ Komunikacja 68 47862 90
Przepraszamy za utrudnienia.

KOMUNIKAT STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻARACH
Szanowni Państwo,
W związku z coraz większym wzrostem zachorowań na koronawirusa COVID- 19 w całej Polsce oraz zaleceniami Ministra Zdrowia od 24 stycznia br. obowiązuje zmiana organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Żarach oraz filii w Lubsku.
Zwracamy się do Państwa z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum, zarówno ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie Państwa jak i Urzędników.
❗❗ INFORMUJEMY, IŻ BIURO PODAWCZE POZOSTAJE OTWARTE
Osobisty kontakt z urzędnikami jest ograniczony, ale cały czas działa poczta elektroniczna urzędu oraz odbierana jest poczta tradycyjna, a wszelkie informacje udzielane są telefonicznie https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/95/Telefony/
Prosimy, aby dokumenty, jeśli istnieje taka możliwość składać poprzez:
– platformę ePUAP: /3j8o3v0smg/SkrytkaESP (profil urzędu na platformie ePUAP dostępny jest pod linkiem: https://epuap.gov.pl/…/katalog…/profil-urzedu/3j8o3v0smg)
– pocztę tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
– za pomocą podpisu kwalifikowanego na adresy e-mail:
1. poczta@powiatzarski.pl
2. sekretariat_starosty@powiatzarski.pl
❗❗ Sprawy w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy będą załatwiane WYŁĄCZNIE NA WYZNACZONĄ GODZINĘ (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej) W GODZINACH Poniedziałek 07.15 – 14.30
Wtorek – Czwartek 07.15 – 14.00
Piątek 07.15 – 13.30
Rejestracja telefoniczna:
1. Prawa jazdy – tel. 68 479 06 19
2. Rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, zgłoszenie sprzedaży oraz inne czynności – tel. 68 479 06 66
OSOBY, KTÓRE WCZEŚNIEJ NIE DOKONAJĄ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE.
DO REFERATU DS. REJESTRACJI POJAZDÓW I PRAW JAZDY NALEŻY WCHODZIĆ DO WSKAZANEGO STANOWISKA O UMÓWIONEJ GODZINIE.
Wnioski do Referatu ds. rejestracji pojazdów i praw jazdy nie wymagające osobistego zaangażowania należy wrzucać do skrzynki postawionej w holu Urzędu.
❗❗ Sprawy w Wydziale Geodezji i Katastru w Żarach oraz w Ośrodku Zamiejscowym w Lubsku będą załatwiane WYŁĄCZNIE NA WYZNACZONĄ GODZINĘ (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej).
Rejestracja telefoniczna Żary:
1. Ewidencja Gruntów – tel. 68 479 06 21
2. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 68 479 06 49
Rejestracja telefoniczna Lubsko:
1. Ewidencja Gruntów – tel. 68 372 51 35
2. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 68 372 51 32
❗❗ W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI OSOBISTEGO ZAŁATWIENIA SPRAWY
W URZĘDZIE PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE UMAWIANIE SIĘ TELEFONICZNE NA KONKRETNĄ GODZINĘ Z PRACOWNIKAMI POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW
I REFERATÓW https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/95/Telefony/
❗❗ PONADTO PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZAKRYWANIA NOSA I UST NA TERENIE URZĘDU 😷😷😷, ORAZ O DEZYNFEKCJI DŁONI (DOZOWNIKI
Z PŁYNEM DEZYNFEKUJĄCYM ZNAJDUJĄ SIĘ W HOLU URZĘDU ORAZ NA POSZCZEGÓLNYCH PIĘTRACH). OSOBY BEZ MASECZEK NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE!
W trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników, prosimy o dokładne przemyślenie, czy Państwa sprawa jest tak pilna, że wymaga osobistej obecności w naszym urzędzie.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO URZĄDU PRACY W ŻARACH
Szanowni Państwo
Mając na względzie rekomendację służb sanitarnych zaleca się jako podstawową formę kontaktu: telefoniczną, pocztą elektroniczną, skrzynkę podawczą umieszczoną w holu urzędu, pocztę tradycyjną oraz wcześniejsze umówienie na wizytę z pracownikiem właściwego działu.
Kontakt z naszymi pracownikami jest możliwy telefonicznie i elektronicznie (wszystkie numery telefoniczne poszczególnych komórek merytorycznych znajdują się poniżej)
Wszelkie sprawy można załatwić telefonicznie, pocztą elektroniczną wysłaną pod adres:
PUP Żary: zizr@praca.gov.pl;
Oddział PUP w Lubsku: zizrlu@praca.gov.pl,
przez portal www.praca.gov.pl
pocztą tradycyjną,
można również przekazać korespondencję poprzez wrzucenie jej do skrzynki umieszczonej w holu przy wejściu do Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach i Oddziału w Lubsku.
Telefony kontaktowe:
Sekretariat PUP Żary – 68 479-13-56,
Sekretariat Oddział PUP w Lubsku – 68 457-23-66
REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
Rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy można dokonać tylko
elektronicznie za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym: praca. gov.pl
Telefony kontaktowe:
PUP Żary – rejestracja – (68) 479-13-63, (68) 479 13 56,
Oddział w Lubsku – rejestracja– (68) 457-23-72, (68) 457-23-66,
Informacje dotyczące statusu osoby bezrobotnej udzielają specjaliści ds. ewidencji i świadczeń pod następującymi numerami:
Telefony kontaktowe:
PUP Żary – (68) 479-13-53; (68) 479-13-55
PUP Oddział w Lubsku – (68) 457-23-73,
Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osoby bezrobotnej oraz jej członków udzielane są pod następującym numerem:
Telefony kontaktowe:
PUP Żary – (68) 479-13-64
TELEFONICZNE POTWIERDZANIE GOTOWOŚCI ZAMIAST WIZYT OSOBISTYCH W URZĘDZIE.
Utrzymujemy do odwołania w Powiatowym Urzędzie Pracy system telefonicznego potwierdzania gotowości do pracy u doradców klienta. Osoby, które mają wyznaczone wizyty w urzędzie w celu potwierdzenia gotowości do pracy, nie muszą stawiać się osobiście.
Doradcy klienta (obsługa wizyt, zgłoszenie podjęcia pracy):
Żary tel.: (68) 479 13 57, 58, 76
Lubsko tel.: (68) 457 23 67
Cudzoziemcy/Oferty pracy niesubsydiowanej:
Żary tel.: (68) 479 13 59
Lubsko tel.: (68) 457 23 67, (68) 457 23 70
WYKAZ POZOSTAŁYCH NUMERÓW TELEFONÓW:
Staże:
Żary tel.: (68) 479 13 68
Lubsko tel.: (68) 457 23 70
Prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacja wynagrodzenia i składki ZUS osób bezrobotnych skierowanych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:
Żary tel.: (68) 479 13 69
Lubsko tel.: (68) 457 23 70
Krajowy Fundusz Szkoleniowy:
Żary i Lubsko tel.: (68) 479 13 69
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy:
Żary i Lubsko tel.: (68) 479 13 65
TARCZA ANTYKRYZYSOWA:
Informacje o naborach wniosków, wzory druków do pobrania, na bieżąco aktualizowane i umieszczane na naszej stronie internetowej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
Dotacje – rozporządzenie (wybrane kody PKD):
PUP Żary: (68) 4791365, (68)4791376,
Oddział w Lubsku (68)4572370, (68)4572376
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS OBSŁUGI
Klienci będą obsługiwani bez osób towarzyszących za wyjątkiem osób niepełnosprawnych.
Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego i uniknięcia kolejek prosimy o przyjście max 5 minut przed umówioną godziną. Należy zachować dystans 2 metrów między oczekującymi. Klienci przychodzący do urzędu muszą być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, tj. maseczki ochronne zasłaniające nos i usta. Po wejściu do siedziby urzędu należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce dostępnym płynem do dezynfekcji (dotyczy to zarówno osób w rękawiczkach jednorazowych jak i bez). W siedzibie urzędu przebywać mogą wyłącznie osoby, które są obsługiwane. Dziękujemy za zrozumienie oraz przestrzeganie powyższych zasad.

ATB