Bezpłatny numer alarmowy do Straży Miejskiej – 986

2124
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Numer jest bezpłatny, obowiązuje w granicach administracyjnych miasta i jest dostępny we wszystkich sieciach telefonii komórkowych i telefonach stacjonarnych. Interwencje lub zgłoszenia można przekazywać do Straży Miejskiej w Żarach: poniedziałek – piątek w godzinach 6:00 – 22:00, soboty w godzinach 8:00 – 16:00.

Straż Miejska w Żarach wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Interwencje można zgłaszać pod numer telefonu alarmowego 986, lub tel. 68 470 83 27, osobiście w Komendzie Straży Miejskiej w Żarach, pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary, e-mail: straz.miejska@um.zary.pl oraz bezpośrednio funkcjonariuszom w patrolach między innymi w następujących sprawach dotyczących:

  • osób znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu,
  • porządku i czystości na terenie miasta, w tym gospodarki odpadami i ściekami,
  • spalania odpadów,
  • zwierząt, w tym bezdomnych,
  • awarii i uszkodzeń infrastruktury miejskiej (m.in. oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych, nawierzchni jezdni i chodników, zieleni miejskiej, wodociągów),
  • innych miejscowych zagrożeń.

Interwencje mogą być zgłaszane anonimowo, chyba, że z charakteru sprawy będzie istniała konieczność ustalenia świadka zdarzenia będącego osobą zgłaszają. Interwencje są załatwiane w kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo mają zgłoszenia dotyczące  bezpieczeństwa osób.

ATB (źródło UM Żary)