Honorowa obywatelka miasta Żary

1849
Elżbieta Łobacz-Bącal na żarskim parkrunie w Zielonym Lesie. fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | 30 marca radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie nadania Elżbiecie Łobacz-Bącal godności Honorowego Obywatela Miasta Żary.

Elżbieta Łobacz-Bącal chyba najbardziej kojarzona jest z PTTK, z którym związana jest od 50 lat, a dziś pełni funkcję prezesa Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego. Angażuje się w turystyczny rozwój dzieci, młodzieży i seniorów. Organizuje wycieczki, spotkania, wykłady. Działa społecznie, charytatywnie. Zasiada w zarządzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i w Miejskiej Radzie Seniorów.
Od 1971 roku pracowała jako nauczycielka w żarskim Technikum Ceramicznym. Od 1994 roku pracowała na rzecz miasta jako radna, w późniejszych latach, jako radna powiatowa. Od 1998 roku w żarskim ratuszu pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.
Za swoją aktywność na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży została odznaczona Srebrny Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji, Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Turystyki, Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, Medal PTTK „Nauczyciel Kraju Ojczystego”.

Uchwała o nadaniu honorowego obywatelstwa została podjęta przez radnych na wniosek grupy mieszkańców. Zebrano kilkaset podpisów poparcia od osób prywatnych i instytucji. Za podjęciem uchwały zagłosowało 15 radnych, 2 wstrzymało się od głosu a 4 było przeciw.

fot. Andrzej Buczyński

ATB