Warsztaty integracyjne w bibliotece

2856

W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się 21 września br,  pierwsze zajęcia  integracyjne z uczniami Katolickiej Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach. W warsztatach wzięło udział 40 uczniów, a nad przebiegiem imprezy czuwało 10 osób dorosłych – opiekunów, wychowawców oraz bibliotekarzy.

W języku Majów istniało pozdrowienie: In lak’ech, a lak’en,  co znaczy: Ja jestem w tobie, a ty jesteś we mnie lub Ja to inny Ty. To pozdrowienie wymarłej już cywilizacji pokazuje jej jedność ze wszystkim, co jest. Tytuł cyklu warsztatów, częściowo w plenerze, które  prowadzi Biblioteka w partnerstwie z Zespołem Szkół Specjalnych i Katolicką Szkołą Podstawową w Żarach, najlepiej oddaje naszą wizję spotkań warsztatowych. Tego właśnie szacunku i zrozumienia poprzez wspólne zabawy artystyczne oraz zabawy z książką chcemy nauczyć dzieci.

Pierwsze spotkanie przebiegło w miłej i twórczej atmosferze. Po wprowadzeniu dzieci
w tematykę i cel spotkań, przedstawieniu się uczestników, bibliotekarka przeczytała książkę „Lila i bestia z szafy”. Następnym etapem było malowanie na regipsach. Zajęcia odbyły się
na placu za Biblioteką. Odwiedził nas również Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Marian Popławski oraz Burmistrz – Olaf Napiórkowski, za co serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy  również za pomoc wszystkim nauczycielom i pracownikom biblioteki.

Agnieszka Machej