Miasto sprzedaje nieruchomości

929
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Urzędnicy ogłosili kolejne przetargi na sprzedaż kilku nieruchomości w Żarach.

Jeden z lokali znajduje się przy ul. Podchorążych 31. Lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne nr 5, położony na parterze budynku, składający się z czterech pomieszczeń biurowych, jednego pomieszczenia socjalnego, przedsionka i magazynu z W.C. o łącznej powierzchni użytkowej 81,40m2. Do lokalu przynależy kotłownia o pow. 18,2m2 w piwnicy budynku. Stan techniczny lokalu – przeciętny, standard wykończenia – podstawowy. Lokal złożony z dwóch części usytuowanych po obu stronach centralnie położonego korytarza, będącego częścią wspólną w budynku. Nieruchomość znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – terenów Centrum Miasta w Żarach przyjętego Uchwałą Nr XLI/79/14 Rady Miejskiej w Żarach z dn. 2014-10-09r. ze zm. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014r poz. 2353) i stanowi teren o przeznaczeniu podstawowym – pod zabudowę śródmiejską mieszkalno – usługową. Budynek wybudowany – przed 1939 r.

Kolejna nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Żołnierskiej 3. Nieruchomość gruntowa o kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta, dłuższym bokiem przylegająca do drogi. Teren działki płaski pochylony w kierunku zachodnim, niezagospodarowany porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami. Dostęp do działki przeciętny dla ruchu kołowego. Budynek mieszkalny parterowy, wolnostojący, wybudowany przed 1939 r. w technologii tradycyjnej, zaniedbany, w części zdewastowany, nieużytkowany, o pow. użytkowej 76,9m2. Stan techniczny – przeciętny, w zakresie części instalacji – zły, standard wykończenia – podstawowy. Nieruchomość znajduje się na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższego terenu nie została również wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Trzeci przetarg dotyczy nieruchomości przy ul. Izerskiej. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, o kształcie zbliżonym do prostokąta, zlokalizowana na obrzeżu zabudowy mieszkalnej. Dostęp do działki drogą gruntową utwardzoną tłuczniem. W pasach ulic ościennych przebiegają podstawowe sieci uzbrojenia podziemnego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego o zabudowie jednorodzinnej przy ul. Tatrzańskiej uchwalonego uchwałą Nr XXII/42/96 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 września 1996r. (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego nr 19 z 17.12.1996r., poz. 181) działka nr 452/17, obręb 6 zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem F23UH-UR – tereny przeznaczone pod budowę pawilonu usługowego / handel, rzemiosło nieuciążliwe.

Przetargi zaplanowano na 27 kwietnia. Zainteresowani muszą wpłacić wadium najpóźniej 22 kwietnia.
WIĘCEJ INFORMACJI:
Przetarg 1 – ul. Podchorążych
Przetarg 2 – ul. Żołnierska
Przetarg 3 – ul. Izerska

ATB