Są pieniądze, będą kolejne inwestycje w gminie Żary

816
fot. UG Żary

GMINA ŻARY | Gmina otrzymała ponad 373 tys. zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na trzy drogi dojazdowe do pól, renowację zbiornika wodnego służącego małej retencji oraz nasadzenia drzew miododajnych. A do tego jeszcze prawie 10 milionów z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

23 maja w Urzędzie Gminy w Lipinkach Łużyckich Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary wraz ze skarbnikiem gminy Barbarą Karpowicz podpisali umowy na dofinansowanie aż pięciu różnych inwestycji z wicemarszałkiem lubuskim Stanisławem Tomczyszynem. Z otrzymanej dotacji wykonane zostaną drogi w Biedrzychowicach, Bogumiłowie i Drożkowie, renowacja zbiornika wodnego oraz wspomniane już nasadzenia drzew miododajnych. Przekazane gminie Żary środki związane są z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków z budżetu województwa na ten cel, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął w kwietniu tego roku.
30 maja Premier ogłosił wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Na liście znalazła się duża inwestycja zaplanowana w Olbrachtowie. Gmina Żary otrzyma 9.647.500 zł dofinansowania na budowę przedszkola wraz z oddziałami szkolnymi I-III.

ATB (źródło UG Żary)