Kwalifikacja wojskowa

3611

Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 15. Od 3 do 29 marca ma się przed nią stawić 496 osób.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje mężczyzn urodzonych w 1998 roku oraz urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Powinni stawić się również urodzeni w latach 1996-1997, którym została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, bądź też okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed jej zakończeniem złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Dla kobiet i ochotników

Przed komisją staną kobiety urodzone w latach 1993-1997, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz te, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół czy kierunków. Dotyczy to także 18-latków, którzy na ochotnika zgłosili się do pełnienia czynnej służby wojskowej, ale posiadają jeszcze kategorii.

Terminy posiedzeń komisji

Komisja lekarska przyjmować będzie mieszkańców poszczególnych gmin od godz. 11.00 do 16.00 według harmonogramu:

– miasto i gmina Szprotawa: 3-9 marca,

– miasto Żagań: 10-16 marca,

– gmina Żagań: 17 marca,

– miasto i gmina Iłowa: 20-21 marca,

– gmina Niegosławice: 22 marca,

– gmina Brzeźnica: 23 marca,

– miasto Gozdnica: 23 marca,

– gmina Wymiarki: 24 marca,

– miasto i gmina Małomice – 27 marca,

– kobiety: 28 marca,

– dzień dodatkowy: 29 marca.