Zielonogórska z nowymi rondami

5952

Trwa przebudowa ulicy Zielonogórskiej na odcinku od obwodnicy do skrzyżowania z Poznańską. Urzędnicy miejscy planują już kolejny odcinek.

– Pojawiła się możliwość sięgnięcia po kolejne środki zewnętrzne z programu Interreg Polska-Brandenburgia – informuje Rafał Fularski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej w żarskim ratuszu. – Chcąc w jak największym stopniu wykorzystać to dofinansowanie, wraz z partnerem po niemieckiej stronie zdecydowaliśmy się na złożenie wniosku o dofinansowanie drugiej części ulicy Zielonogórskiej.

Usprawnić ruch

Kolejny odcinek do modernizacji zaczyna się przy skrzyżowaniu z ulicą Poznańską, a kończy na rondzie przy Alei Jana Pawła II. Projekt zakłada przebudowę znajdującego się po drodze skrzyżowania ul. Zielonogórskiej, Ludowej i Drzymały. W tym miejscu wjazd na ulicę główną może sprawiać problemy, szczególnie kierowcom, którzy nie znają tego miejsca. Najlepszym rozwiązaniem byłoby tu rondo i takie właśnie zostało zaprojektowane. Dodatkowo, wymusi to zmniejszenie prędkości, jaką niektórzy kierujący rozwijają na tym odcinku drogi.

Oprócz samej jezdni powstaną nowe chodniki, ścieżka rowerowa od istniejącej przy Al. Jana Pawła II, aż do obwodnicy. Wykonane zostanie odwodnienie i nowe oświetlenie.

Duże rondo do zmiany

Plany modernizacyjne dotyczą także dużego ronda na dole ul. Zielonogórskiej. Najważniejsze zmiany to pojawienie się dwóch dodatkowych pasów, które umożliwią – bez konieczności wjazdu na rondo – skręt z ul. Podchorążych na Al. Jana Pawła II, a także z Alei na ul. Zielonogórską. Z całą pewnością usprawni to ruch w obydwu kierunkach.

Co jeszcze ważne, skończą się odwieczne dywagacje, czy rondo jest jedno- czy dwupasmowe. Wśród kierowców panowały dwie odmienne opinie. Po pierwsze, na rondzie nie ma oznakowania poziomego wydzielającego dwa pasy ruchu. Po drugie, wjazd na rondo z Al. Jana Pawła II sugeruje, że rondo jest dwupasmowe. Tymczasem wjeżdżając od ul. Żabikowskiej mamy tylko jeden pas ruchu. Po remoncie zostanie to uporządkowane i nie będzie budziło żadnych wątpliwości.

Jeszcze Piastowska

– W ramach tego projektu będziemy się starać o pozyskanie środków na opracowanie dokumentacji modernizacji kolejnej ulicy wlotowej do miasta, czyli Piastowskiej, od zjazdu z ronda na ulicę Żabikowską, aż do obwodnicy – mówi Rafał Fularski. – Na przyszły rok, na potrzeby składanego wniosku, planujemy zabezpieczenie na Zielonogórską i Piastowską kwoty 2 milionów złotych, a w 2019 roku – 5,5 miliona złotych. W tym roku do 10 tys. złotych. To jest łączna kwota tych inwestycji. W momencie uzyskania dofinansowania, te zabezpieczone środki zostaną zmniejszone do poziomu wkładu własnego. Na pewno jednak nie przystąpimy do realizacji inwestycji bez pozyskania środków zewnętrznych – dodaje naczelnik Fularski.

Na pewno warto się starać, bo dofinansowanie tych kosztownych inwestycji może wynieść nawet 80 procent.

Andrzej Buczyński