Nietypowy pomnik z torów kolejowych w hołdzie Sybirakom

3981
W szczególny sposób uczczona została w Jasieniu pamięć o rodakach zesłanych na Syberię.
Nietypowy, symboliczny pomnik złożony z torów kolejowych, metalu i drutu kolczastego postawiony został na placu przy cmentarzu. Jego pomysłodawcą był burmistrz Andrzej Kamyszek. Na pomniku umieszczone zostały tablice poświęcone Matkom Sybiraczkom oraz zmarłym i pomordowanym ofiarom deportacji na Sybir. Zostały one przeniesione z pobliskiego słupa i obecnie są o wiele lepiej wyeksponowane.W uroczystości odsłonięcia udział wzięły liczne poczty sztandarowe, przedstawiciele środowisk kombatanckich i sybirackich, władz samorządowych oraz mieszkańców.

ATB