Podatki 2018 w Żarach

4591

Nikogo chyba nie dziwią podwyżki cen i różnych opłat, które pojawiają się wraz z nowym rokiem kalendarzowym. Tym bardziej więc mieszkańców Żar powinna ucieszyć wiadomość, że miejskie stawki podatkowe na 2018 rok na razie nie wzrosły. O jakie chodzi dokładnie?

W przypadku podatku od nieruchomości nadal obowiązują stawki zapisane w uchwale rady miejskiej nr XXIII/102/16 z 28 października 2016 roku. Podobnie w przypadku podatku od środków transportowych – obowiązuje uchwała nr XIII/146/15 z dnia 27 listopada 2015 roku. Jeszcze starsza uchwała dotyczy opłat za posiadanie psa. Ta została podjęta 24 października 2013 roku.

Trzeba pamiętać, że urząd miejski uruchomił indywidualne rachunki bankowe dla poszczególnych zobowiązań podatkowych. Taki rachunek dla osób fizycznych podawany jest w decyzji podatkowej i dotyczy podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego. W przypadku powyższych podatków osoby prawne otrzymały zawiadomienia o indywidualnym rachunku bankowym. Zawiadomienia o rachunku do opłat za odpady komunalne zostały wysłane do osób fizycznych.
Urząd miejski informuje, że wyodrębniono konto do dokonywania wpłat opłaty skarbowej –
95 10205402 0000 0402 0374 1675.

Oprócz tradycyjnych gotówkowych, wpłat w kasie żarskiego ratusza można również dokonywać kartą płatniczą bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Kasa jest czynna w poniedziałki w godz. 8.30 – 14.30, a także od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

ATB, (źródło UM Żary)