Spotkanie autorskie z żarską poetką Haliną Małachowską

3974

W środę, 22 lutego 2017 w  Sali Kameralnej ŻDK,  Halina Małachowska spotkała się z mieszkańcami Żar.

„Tyle było dróg…” pod takim hasłem przebiegała impreza. Program przygotowała sekcja literacka RYM UTW pod kierunkiem Haliny Borowiec. Wiersze bohaterki spotkania pokazały, że jest ona baczną obserwatorką życia.  Są to teksty refleksyjne, dowcipne, poświęcone konkretnym sytuacjom, najważniejszym wydarzeniom.

Na tym pięknym wieczorze wspomnień słuchaczom przedstawiono krótki rys biograficzny  H. Małachowskiej, jej trudne wojenne, sieroce dzieciństwo, lata powojenne. Czas, gdy po raz pierwszy poszła do szkoły, gdy uczyła się  pilnie przez wszystkie lata swojego życia. Najważniejsze wydarzenia z życia Pani Haliny to,  przynależność do organizacji Służba Polsce,  praca w zawodzie prządki uwieńczona tytułem przodownika pracy, aktywna działalność w aktywistka ZMP,  w 1955 r.  wyjazd na Ziemie Zachodnie i osiedlenie się w Żarach.

To tutaj H. Małachowska jest współzałożycielką Żarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 1998, w którym działa do chwili obecnej. Bardzo aktywna od początku przynależności, pełni bowiem funkcję sekretarza ŻUTW, śpiewa  w chórze, prowadzi sekcję „Ażurek”. Tworzy lalkę z wełny, którą nazywa Żarką, otrzymując za nią Certyfikat Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej „Cepelia” w Poznaniu. Tworzy też pisanki – wełnianki.

Za swoje prace, wystawy, udział w licznych targach i jarmarkach, za  współpracę z muzeum i biblioteką, za  prace w konkursach literackich  otrzymała wiele nagród, wyróżnień i dyplomów.

Ukoronowaniem  działalności H. Małachowskiej jest wyróżnienie SUPERSENIOR 2015.

Wiele było dróg, a ta najważniejsza przywiodła ją do Żar. Tak pisała w swojej konkursowej pracy „Opowieść dla wnuka” (2000)  w opowiadaniu „Żary moją małą Ojczyzną”

Moja wędrówka tu dobiega końca. Zapuściłam korzenie głęboko, na dobre i złe. To Ziemia Lubuska przygarnęła mnie, stała się moją małą ojczyzną, Żary – moim miastem, moim domem. Tu mieszkają moje dzieci, moje wnuki. Sądzę, że nie przyniosą wstydu swojemu miastu, swojemu regionowi – mówi Pani Halina.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej, Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Irena Marciniak, dyr. MBP w Żarach Beata Kłębukowska. Był dyr. ŻDK Roman Krzywotulski, instruktor UTW Daniela Giecold, słuchacze UTW. Byli członkowie rodziny H. Małachowskiej, sąsiedzi i znajomi. Oprawę muzyczną zapewnili Zofia i Janusz Bizukojciowie.

 MK  foto Gola Halina