Prokurator oskarża ratownika medycznego i kierowcę karetki

3822

Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko  kierowcy karetki i ratownika medycznego w wieku 50 i 24 lata – będących członkami zespołu transportu medycznego Szpitala w Żarach. Niesprawne nosze wraz z przewożonym pacjentem podczas wyjmowania z karetki upadły na podłoże. Dwa dni później pacjent zmarł.

W marcu 2017 roku narazili pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jak informuje prokurator, kierowca i ratownik medyczny wykonując zlecony transport sanitarny pacjenta, nie sprawdzili stanu technicznego wyposażenia znajdującego się w karetce i nie zauważyli, że w trakcie wyjmowania noszy z pojazdu nie doszło do rozłożenia podpór noszy, na których znajdował się pacjent. Podczas wyjmowania noszy  doszło do ich upadku na podłoże wraz z pacjentem, na skutek czego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała.

W toku przeprowadzonego postępowania ustalono , że pokrzywdzony przebywał w szpitalu w związku z leczeniem. W dniu 6 marca 2017 r. miał być przetransportowany z oddziału wewnętrznego do oddziału dializ. Po zakończonym zabiegu pacjent został przewieziony do oddziału wewnętrznego Szpitala w Żarach. W trakcie wyjmowania noszy z pojazdu, na których znajdował się pacjent doszło do ich upadku na ziemię wraz z pacjentem. W dniu 8 marca 2017 r. pokrzywdzony zmarł.

Z opinii Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu wynika, że do śmierci mężczyzny doszło z przyczyn niewydolności wielonarządowej. Biegli w swojej opinii stwierdzili, że upadek pokrzywdzonego z noszy, w trakcie ich wyjmowania z karetki pogotowia, narażał pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zdaniem biegłych pacjent znajdował się na noszach w pozycji leżącej, dodatkowo unieruchomiony był pasami bezpieczeństwa, zapobiegającymi przed ewentualnym upadkiem podczas transportu, a tym samym bezwładny upadek z wysokości noszy bezpośrednio na twarz z dużą wagą ciała mógłby doprowadzić do wystąpienia złamań kości twarzoczaszki lub krwawienia śródczaszkowego.

Za narażenie na niebezpieczeństwo przez osoby na których ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

MK, foto ARMG