Praca na kwarantannie albo zasiłek

801
fot. Andrzej Buczyński

REGION | Na kwarantannie przebywa obecnie ponad 8 tys. Lubuszan. Mogą oni w tym czasie pobierać świadczenia za czas choroby albo wykonywać pracę zdalnie. Nie mogą jednak łączyć tych ewentualności.

Brak możliwości wykonywania pracy przez osobę na kwarantannie jest przez ZUS traktowany tak samo jak niezdolność do pracy z powodu choroby.
W tym wypadku jednak aby otrzymać świadczenie nie jest potrzebne zwolnienie lekarskie.
Zasiłek chorobowy ma nam zrekompensować to, że nie możemy pracować a co za tym idzie zarabiać pieniędzy. Jeżeli więc podczas kwarantanny pracujemy zdalnie, świadczenie nam się nie należy.
W przeciwieństwie do niezdolności do pracy z powodu choroby osoba będąca na kwarantannie może być zdrowa. Nic nie stoi więc na przeszkodzie żeby mogła pracować zdalnie. Jeśli więc pracownik w związku z odbywaniem kwarantanny nie wystąpi o zasiłek chorobowy oraz w uzgodnieniu ze swoim pracodawcą będzie wykonywał pracę zdalną, prawo do zasiłku chorobowego nie będzie mu przysługiwało. Otrzyma natomiast wynagrodzenie za wykonaną pracę. Innymi słowy nie można pracować, gdy wystąpiło się o wypłatę świadczenia chorobowego za czas kwarantanny. Nie wolno bowiem łączyć pracy z jednoczesnym pobieraniem zasiłku. Nie ma jednak obowiązku wnioskować o świadczenie chorobowe za czas kwarantanny.

źródło: ZUS