W planach są nowe przystanki kolejowe. W Żarach i w Grabiku

1309
Przystanek kolejowy ma powstać przy największym osiedlu w Żarach. fot. Andrzej Buczyński

ŻARY / GMINA ŻARY | Ministerstwo Infrastruktury opublikowało sprawozdanie z konsultacji projektu budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025.

Pierwotna wersja programu zakładała osiem nowych lokalizacji na terenie województwa lubuskiego. Żar i Grabika nie było na liście. Zgłoszonych zostało 27 uwag i propozycji co do zadań na terenie naszego województwa. Nie wszystkie zostały uwzględnione, a dokładnie, ministerstwo zaakceptowało cztery. Dobra wiadomość jest taka, że na liście do realizacji pojawiły się między innymi dwa przystanki – Żary Osiedle oraz Grabik.

Kiedy można się spodziewać kolejowych inwestycji? Szczegółowy harmonogram nie został określony. Można zakładać, że nastąpi to do 2025 roku. Najlepiej, gdyby zaczęto inwestycje u nas, bo nie ma pewności, czy wystarczy pieniędzy na wszystkie projekty. W sprawozdaniu z konsultacji zaznaczono:

Mając na względzie, że źródłem finansowania realizacji Programu są środki pochodzące z dokapitalizowania PKP PLK S.A. przez Skarb Państwa na sfinansowanie projektów inwestycyjnych, określone w art. 33 zb ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2020 r. poz. 292, z późn. zm.), w wysokości 1 mld zł, lokalizacje zgłoszone w procesie konsultacji publicznych i w nim uwzględnione, będą włączone do listy zadań lub w przypadku ich dużej liczby, przewyższającej środki przeznaczone na Program, ustanowiona zostanie tzw. lista rezerwowa i te propozycje zostaną na niej umieszczone.

Rośnie zainteresowanie koleją

Z diagnozy ministerialnej wynika, że od 1990 roku znacznie zmniejszyła się w Polsce ogólna długość linii kolejowych – z około 26,2 tys. km do ok. 18,5 tys. km. Ciekawe dane znaleźć można w opracowaniu Urzędu Transportu Kolejowego, dotyczącym między innymi wielkości przewozów pasażerskich w latach 2000-2019. Najpierw te liczby systematycznie spadały, ale od 2015 roku widać wyraźny wzrost. Największy w 2019 roku. Liczba pasażerów w stosunku do roku 2018 zwiększyła się o 25,6 miliona.

W poszczególnych latach wygląda to następująco (liczby w milionach): 2000 – 360,7; 2001 – 332,2; 2002 – 304,1; 2003 – 282,5; 2004 – 271,2; 2005 – 257,6; 2006 – 262,6; 2007 – 278,8; 2008 – 292,7; 2009 – 284,1; 2010 – 262,3; 2011 – 264,5; 2012 – 274,4; 2013 – 270,4; 2014 – 269,1; 2015 – 280,3; 2016 – 292,6; 2017 – 303,6; 2018 – 310,3; 2019 – 335,9.

Czy przystanek kolejowy zlokalizowany przy największym żarskim osiedlu mieszkaniowym sprawi, że zainteresowanie koleją jeszcze bardziej wzrośnie? Trudno powiedzieć. Na pewno ułatwi życie tym, którzy z transportu kolejowego już korzystają i mieszkają na tym osiedlu. Jako korzyść, urzędnicy z żarskiego ratusza wskazują, że dzięki temu zmniejszy się ruch samochodowy w centrum miasta, spowodowany podwożeniem pasażerów na dworzec PKP. Przy okazji, z korzyścią dla środowiska.

Andrzej Buczyński

Pociągi nie zatrzymują się w Grabiku od wielu lat. fot. Andrzej Buczyński