Pieszy również musi przestrzegać przepisów

654
fot. KPP Żary

ŻARY | Policjanci żarskiej komendy od rana 1 czerwca rozpoczęli działania pn. „Pieszy”. Mundurowi reagują na wykroczenia popełniane przez kierujących wobec pieszych oraz wykroczenia popełniane przez pieszych.

Nowe regulacje w Ustawie Prawo o ruchu drogowym, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. :

 1. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych lub już znajdujący się na tym przejściu, ma pierwszeństwo przed pojazdem. Zatem kierujący muszą pamiętać o tym, że zbliżając się do przejścia są zobowiązani zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na nie.
 2. Zgodnie z nowymi przepisami zabrania się pieszym korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.
 3. Musimy pamiętać również o tym, że z dniem 1 czerwca br. prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50km/h bez względu na porę dnia lub nocy. (Nie dotyczy to strefy zamieszkania, gdzie prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi 20km/h).
 4. Podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową kierujący jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.

Piesi powinni pamiętać, że zabronione jest:

 • wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd – na przejściach dla pieszych, w miejscach innych niż przejścia dla pieszych,
 • wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
 • przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni,
 • niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych,
 • przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi,
 • przebieganie przez jezdnię,
 • naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza,
 • naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni, obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi.

źródło: KPP Żary