Jesteś silny? Sprawdź się i zostań mistrzem Żar

1197
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Już w najbliższą niedzielę, 29 sierpnia, w parku przy ul. Paderewskiego zorganizowane zostaną III Mistrzostwa Żar w podciąganiu na drążku.

Zasada jest prosta – wygrywa ten, kto wykona najwięcej poprawnych podciągnięć. Masz parę w łapach? Do dzieła. W odróżnieniu od skoków narciarskich, czy jazdy figurowej na lodzie, w tych zawodach styl nie jest punktowany. Mężczyźni rywalizować będą w kilku kategoriach wagowych: do 75 kg, do 85, 95 i powyżej 95 kg. Panie natomiast mogą wystartować w kategorii open. Rozpoczęcię zawodów zaplanowano na godz. 16.00, ale żeby wziąć w nich udział, wcześniej trzeba się zapisać. Rejestracja chętnych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Żar odbywać się będzie w miejscu i w dniu zawodów od godz. 14.00 do 15.30. Zgłoszenia, ale też wszelkiego rodzaju zapytania, wysyłać można już teraz na adres zarskiksw@gmail.com.
Do udziału w zawodach zapraszają Żarski Klub Sportów Walki, Rezler Team – Centrum Treningu Funkcjonalnego & Fitness oraz Urząd Miasta Żary.

REGULAMIN:
I – ZASADY PODCIĄGANIA NA DRĄŻKU:
1. Zawodnik może stosować dowolny uchwyt do podciągania.
2. Zawodnik rozpoczyna podciąganie od pełnego wyprostu ramion i po komendzie sędziego „start”. Po komendzie „start” podciąga się do góry do momentu, aż broda znajdzie się nad drążkiem, nie musi zatrzymywać się w górze. Następnie opuszcza się w dół do pełnego wyprostu w stawach łokciowych.
3. Zawodnik może wykonywać ruchy nogami (podciąganie nóg) oraz wykonywać ruch ciałem, w celu łatwiejszego podciągnięcia.
4. Zawodnik może odpoczywać podczas podciągania (zwis na wyprostowanych łokciach), ale nie może puścić drążka.
5. Zawodnik ma jedną próbę podciągania na drążku.
II – PRZYCZYNY NIE UZNANIA POWTÓRZENIA PODCZAS PODCIĄGANIA:
1. Nie przestrzeganie sygnałów Sędziego Głównego do rozpoczęcia lub zakończenia boju.
2. Niewykonanie wyprostu w stawach łokciowych.
3. Nie uniesienie brody nad drążek.
4. Puszczenie drążka podczas podciągania.
5. Łamanie zasad ,,fair play”
III – KLASYFIKACJA:
1. Zwycięzcą zostaje osoba posiadająca największą liczbę powtórzeń.
2. W przypadku uzyskania tej samej ilości liczby powtórzeń przez zawodników w tej samej kategorii wagowej, następuje dogrywka.
IV – POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zapewnia obsługę sędziowską zawodów.
2. Warunkiem startu w zawodach jest wyrażenie przez zawodnika zgody na udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego, że Zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Przekazanie danych osobowych przez Zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w zawodach. Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz o przepisach RODO.
4. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie Organizator.
5. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w zawodach zawodników.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

ATB