Profilaktyka zaburzeń depresyjnych. Program dla uczniów podstawówek

831
fot. UM Żary

ŻARY | Od 1 marca 2022 r. w Żarach funkcjonuje „Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych”.

Urząd Miejski zaprasza rodziców i uczniów z klas V-VIII żarskich szkół podstawowych, mieszkańców Żar. W ramach programu pod numerem 728 687 660 został uruchomiony telefon zaufania. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 19.00. Przy telefonie dyżurują psycholodzy, dzięki którym rodzice, nauczyciele oraz dzieci będą mogli uzyskać wsparcie w trudnych sytuacjach oraz zasięgnąć informacji na temat programu.
Do 30 listopada 2022 r. NZOZ PROFIL na zlecenie Burmistrza Miasta Żary przeprowadzi w ramach programu spotkania z uczniami, rodzicami i nauczycielami na temat zaburzeń nastroju, ich przyczyn oraz czynników, które sprzyjają zdrowiu psychicznemu. Dzieci ze zdiagnozowaną depresją uzyskają pomoc specjalistów w formie psychoterapii i zostaną objęte pomocą specjalistyczną w celu poprawy stanu zdrowia. Rodzice mogą liczyć na to, że ich dziecko uzyska konieczną pomoc.
Szczegółowe informacje na temat realizacji programu można uzyskać w bezpośrednio u osób prowadzących pod numerami telefonu: 660433516 i 697724219, bądź za pośrednictwem pedagogów szkolnych oraz w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żarach tel. 68 470 83 47.

ATB (źródło UM Żary)