Jest kolejna Tarcza Antykryzysowa. Sprawdź kto skorzysta!

679
fot. Andrzej Buczyński

Umorzenie składek za styczeń lub za grudzień i styczeń oraz ponowna wypłata świadczenia postojowego – to rozwiązania, które przewiduje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach nowej odsłony Tarczy Antykryzysowej. Wnioski będzie można składać od 1 lutego.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, prawo do pomocy otrzymali przedsiębiorcy z niemal 50. różnych branż, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii. Zakres i forma wsparcia zależy od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej. O zwolnienie składek za styczeń albo za grudzień i styczeń oraz ponowne świadczenie postojowe – do dwóch razy – będą mogli wystąpić między innymi przedsiębiorcy z branży fitness, gastronomicznej, turystycznej, organizatorzy targów, wystaw i kongresów, prowadzący różne formy edukacji, obiekty noclegowe, uzdrowiska, pralnie, obiekty kultury i rozrywki, firmy zajmujące się fotografią, produkcją lub dystrybucją filmów i muzyki, fizjoterapeuci i paramedycy. Ze zwolnienia ze składek za grudzień i styczeń skorzystają również taksówkarze i prowadzący usługi wspomagające transport.

Nieco inny zakres wparcia dotyczy przedsiębiorców, których przeważająca działalność to sprzedaż detaliczna w sklepach i na targowiskach. Przysługuje im zwolnienie ze składek za styczeń i ponowna, jednorazowa wypłata świadczenia postojowego. Osoby, które w oczekiwaniu na pomoc z tarczy opłaciły już składki, po ich umorzeniu będą mogły wystąpić do ZUS o zwrot nadpłaconej kwoty albo pozostawić ją na poczet przyszłych
wpłat.

Zwolnienie ze składek i postojowe obejmuje płatników, którzy 30 listopada 2020 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną kodami PDK wymienionymi w rozporządzeniu. Zgodnie z przepisami decyduje więc wpis w rejestrze REGON na ten dzień.

Wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, których przychód z działalności spadł o co najmniej 40 proc. Należy porównać sytuację w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku. Np. jeśli klient składa wniosek w lutym 2021 r. Zatem jako jeden z dwóch miesięcy poprzedzających może wskazać styczeń 2021 r. lub grudzień 2020 r. Jeśli wskaże styczeń 2021 r., to może porównać spadek przychodu o 40 proc. do grudnia 2020 r. lub stycznia 2020 r. Jeśli wskaże grudzień 2020 r., to może porównać spadek przychodu o 40 proc. do listopada 2020 r. lub grudnia 2019 r.

Przedsiębiorca składając wniosek o postojowe, nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Musiał także otrzymać wcześniej choć jedno świadczenie postojowe.

Wnioski o wsparcie można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS od 1 lutego. O zwolnienie ze składek za grudzień i styczeń można wnioskować do 31 marca. Jeśli przedsiębiorca ma obowiązek co miesiąc składać deklaracje rozliczeniowe, to najpóźniej do końca lutego musi przesłać do ZUS deklaracje za grudzień i styczeń.

O świadczenie postojowe można wystąpić nawet do trzech miesięcy po ustaniu stanu epidemii. Warto jednak pamiętać, że data złożenia wniosku ma wpływ na to, które miesiące należy wziąć pod uwagę przy ocenie spadku przychodu Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia, terminach składania wniosków i konkretnych kodach PKD, które kwalifikują do skorzystania z pomocy, są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Agata Muchowska
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa lubuskiego