Zakaz wstępu do lasu odwołany

2360
foto ARMG

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko informuje, iż w związku z usunięciem niebezpieczeństwa dla lokalnej ludności spowodowanym licznymi wiatrowałami i wiatrołomami Decyzją nr 61/2017 z dn. 10.08.2017r. zostaje odwołany wprowadzony zakaz wstępu do lasu na trenie Leśnictwa Mierków i Starosiedle.

MK