Nabór do Straży Granicznej, kolejna szansa dla chętnych

4603
Problemów na granicach nie ubywa, strażnicy są cały czas niezbędni, aby strzec prawa

Region | Jeszcze w tym roku planowane jest przyjęcie kolejnych funkcjonariuszy w szeregi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Komendant Główny SG określił przewidywaną liczbę osób do przyjęcia do służby w Nadodrzańskim Oddziale SG. W październiku może być przyjęte do 17. osób, a w grudniu do 28. osób.

Służba w Straży Granicznej zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej szuka ludzi młodych, ambitnych, chcących zdobywać nowe doświadczenia. W zamian otrzymają oni szeroką ofertę szkoleń, możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, udział w misjach organizowanych przez Agencję FRONTEX (m.in. w Grecji, Bułgarii oraz we Włoszech) oraz w ramach umów bilateralnych z innymi krajami m.in. w Macedonii.

Służba w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej może być pełniona w trzech województwach: lubuskim, wielkopolskim oraz dolnośląskim.

Osoba, która pragnie wstąpić w szeregi funkcjonariuszy Straży Granicznej musi być obywatelem polskim, nie może być karana, mieć co najmniej średnie wykształcenie. Ważne, aby była gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie i posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby.

Po pozytywnie zakończonej procedurze kwalifikacyjnej (m.in. rozmowa kwalifikacyjna, testy psychologiczne, badanie wariografem, testy z wiedzy ogólnej i sprawności fizycznej) nowy szeregowy SG kierowany jest na 3,5 miesięczne szkolenie podstawowe, jednomiesięczną praktykę w macierzystej jednostce, a następnie 3,5 miesięczne szkolenie podoficerskie.

PAS