Nadal kombinujemy na zwolnieniech lekarskich

1385

Lubuskie | ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie. W Lubuskiem w I półroczu tego roku obniżono lub cofnięto świadczenia na kwotę 444 tys. złotych. Dla porównania w całym 2018 r. było to 766 tys. Z pomocą przychodzi tu nowa aplikacja.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  prowadzi dwa typy kontroli zwolnień lekarskich. Sprawdza prawidłowości ich wykorzystania oraz prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.   W pierwszym przypadku pracownicy ZUS sprawdzają, czy chory wykorzystuje zwolnienie, a tym samym świadczenia chorobowego zgodnie       z jego przeznaczeniem i nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia, takich jak dorabianie sobie, czy remont mieszkania. W trakcie takich kontroli odwiedzają oni chorych, ale przede wszystkim analizują zapisy w systemach informatycznych. Tu z pomocą przychodzi nowa aplikacja, która pozwala na automatyczne sprawdzanie osób prowadzących działalność gospodarczą, które dobrowolnie płacą składkę na ubezpieczenie chorobowe. Jeżeli zostaną stwierdzone nieprawidłowości to Zakład wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało wypłacone, nakazuje jego zwrot. W drugim lekarze orzecznicy weryfikują, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora, i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też należy zwolnienie skrócić.

Od początku stycznia do końca czerwca oba lubuskie oddziały ZUS skontrolowały pod kątem wykorzystywania zwolnień lekarskich 1,7 tys. osób. W wyniku kontroli prawo do zasiłku straciło 230 z nich. Kwota zasiłków cofniętych w wyniku tych kontroli wyniosła ponad 315 tys. zł.

Taką kontrolę mogą przeprowadzić także pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej  20 pracowników. Może się ona odbyć w miejscu zamieszkania bądź czasowego pobytu pracownika, drugim miejscu pracy lub w miejscu, w którym pracownik prowadzi działalność gospodarczą. Gdy kontrolujący nie zastanie pracownika w mieszkaniu, kontrolę należy powtórzyć. Pracownik powinien wyjaśnić przyczynę nieobecności. Jeśli tego nie zrobi, pracodawca może uznać, że wykorzystywał zwolnienie niezgodnie z jego celem.

W I półroczu w woj. lubuskim lekarze orzecznicy wydali ponad 5,4 tys. orzeczeń w sprawie zwolnień lekarskich, w wyniku których 236 osób uznano za zdolne do pracy. W sumie w wyniku takich kontroli, cofnięto zasiłki chorobowe w łącznej kwocie ponad 129,3 tys. zł.

Prewencję w zakresie świadczeń chorobowych ułatwiają obowiązkowe od grudnia 2018 r., elektroniczne zwolnienia lekarskie. Pozwalają one Zakładowi na bieżąco weryfikować wpływające zaświadczenia i dynamicznie reagować na występujące nieprawidłowości.

MK, źródło: Rzecznik Prasowy ZUS