Dorabiasz na rencie lub wcześniejszej emeryturze? Rozlicz się z ZUS

706
fot. Andrzej Buczyński

Renciści lub wcześniejsi emeryci, którzy postanowili dorobić aby podreperować domowy budżet powinni pamiętać, by poinformować o tym ZUS. Muszą to zrobić do 1 marca, inaczej mogą nawet stracić świadczenie.

Należy podkreślić, że osoby, które mają ustaloną emeryturę powszechną mogą dorabiać bez ograniczeń. Limity dotyczą wyłącznie rencistów oraz wcześniejszych emerytów. Dodatkowe zarobki bowiem w ich przypadku mogą skutkować zawieszeniem lub zmniejszeniem świadczenia.

Gdy przekroczymy próg 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to nasze świadczenie zostanie obniżone. Gdy natomiast przekroczymy 130 proc. – zostanie zawieszone. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłasza co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i to na tej podstawie ustala się limity.

W 2020 r. kwoty te kształtowały się następująco:
Okres\procent    70 proc.          130 proc.
1-2/2020              3 452,20 zł       6 411,10 zł
3-5/2020              3 639,10 zł       6 758,20 zł
6-8/2020              3 732,10 zł       6 931,00 zł
9-11/2020            3 517,20 zł       6 531,90 zł
12/2020               3 618,30 zł       6 719,70 zł

Roczna kwota przychodu – 43 187,90 zł / 80 205,20 zł.

Dlatego osoby dorabiające na wcześniejszej emeryturze bądź rencie powinny pamiętać, aby do końca lutego dostarczyć do ZUS zaświadczenia o przychodach osiągniętych w minionym roku. Dotyczy to zarówno przychodu z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, a także z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, czy też z tytułu służby w tzw. „mundurówce”. Taki dokument powinien wystawić pracodawca. Świadczeniobiorcy, którzy prowadzą własną działalność muszą napisać oświadczenie samodzielnie. W tym przypadku przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Trzeba pamiętać, że zasady te dotyczą również przychodów osiąganych za granicą. To ważne, ponieważ jeśli ZUS nie otrzyma tych informacji to może zawiesić wypłatę świadczenia, a także zażądać zwrotu świadczeń nienależnie pobranych. Poza emerytami, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, z ZUS nie muszą rozliczać się renciści
pobierający świadczenie dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty rodzinne przysługujące​ po uprawnionych do takich rent. Obowiązek ten nie dotyczy też uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej (poza uczniami pobierającymi renty socjalne).

źródło: ZUS