Planujesz wymianę pieca, skorzystaj z dofinansowania

3768
Właściciele nieruchomości w Żarach, którzy planują wymienić piec opalany paliwem stałym o sprawności cieplnej poniżej 80 % lub użytkowany dłużej niż 10 lat, na urządzenie gazowe lub elektryczne, bądź pompę ciepła mogą złożyć w Urzędzie Miasta wniosek na dofinansowanie.
Wnioski można składać od 20 marca 2017 r. do 27 marca 2017 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca – wejście B Urzędu Miasta. Uwaga! Decyduje kolejność składania wniosków.
Zasady przyznawania dofinansowań określa regulamin dostępny w urzędzie i na stronie internetowej urzędu . Informacja telefoniczna 68 470 83 69 lub 68 470 82 91.
MK